Päivitetty: 03.11.2020

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Hankkeessa haetaan vaihtoehtoisia koulutusmahdollisuuksia yhdistämällä koulutusta ja työtä!

Työelämälähtöiset oppimisympäristöt sekä uudenlaiset opetus ja oppimismuodot tulevat siis olemaan oleellinen osa tulevaa ammatillista koulutusta, minkä vuoksi tarvitaan uudentyyppinen organisaatiorajat ylittävä, ja aikaisempaa monialaista yhteistyötä tiivistävä, alueellinen ja työelämälähtöinen koulutusmalli. Yhteisessä työvoimapooli -hankkeessa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän operatiivinen tulosalue Lapin koulutuskeskus (yhdistetty 1.1.2018 vanhat Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto) , Eduro-säätiö, Saura-säätiö ja Seita-säätiö mallintavat potentiaalisen työvoiman osaamisen laajempaa tunnistamista ja kehittämistä työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Potentiaalisella työvoimalla tarkoitetaan hankkeessa sen kohderyhmää, koulutusmallista hyötyviä opiskelijoita, työttömiä sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevia henkilöitä. Erityisen tehokkaasti koulutusmallilla vaikutetaan työvoiman kohtaanto -ongelmaan harvaan asutuilla seuduilla, joissa työpaikkoja ja kouluttautumismahdollisuuksia on vähemmän ja joissa yksittäiset työt edellyttävät useimmin laajempaa osaamista.

Hankkeen lähtökohtana on yhdistää ohjaus- ja koulutusosaamista siten, että sen avulla voidaan kehittää kustannustehokkaasti opiskelijoiden, putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden, työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden osaamista työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi ja parantaa työllistymistä. Pääasiallinen tavoite on rakentaa tähän toimiva yhteistyömalli, joka huomioi sekä työelämän osaamistarpeet, että työvoiman yksilöllisesti tarpeeseen räätälöidyn opetus- ja ohjaustarpeen.

Hankkeessa säätiön koulutusvalmentaja ja Lapin koulutuskeskuksen opettaja tai omaohjaaja mahdollistavat tiiviillä ammatillisella yhteistyöllä kohderyhmän osaamisen laaja-alaisen tunnistamisen sekä tuovat esille osaamisen kehittämistarpeet suhteessa työelämän vaatimuksiin ja tarpeisiin. Kartoituksen pohjalta kullekin opiskelijalle laaditaan yksilöllinen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jolla he etenevät hankkeessa tuetusti kehittämään osaamistaan ja mahdollistavat työllistymisensä.

Säätiön koulutusvalmentaja ja koulutuskeskuksen opettaja auttavat myös työnantajia löytämään ja rekrytoimaan heidän tarpeisiinsa sopivat, yhteistyöllä työelämään koulutettavat opiskelijat sekä tukevat ja ohjaavat työnantajia opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ohjaamisessa työpaikoilla.

Lisätietoja hankkeesta saat:
Koulutusvalmentaja Mikko Kellokumpu 040 820 1297

   

 


Lisää aiheesta Osaamista työvoimapoolista -hanke


Osuuskunta Uurto

Osuuskunta Uurto - Monipuolisia Palveluja.

Lue lisää...
Palveluhinnasto
Palveluhinnasto

Saura-säätiön tuottamat palvelut ja palveluhinnasto.

Lue lisää...
Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sivustolla julkaisemme Saura-säätiön ajankohtaisia…

Lue lisää...
Nuorten palvelut
Nuorten palvelut

Saura-säätiö tarjoaa nuorille monia eri palveluita

Lue lisää...
Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on Kelan…

Lue lisää...

Saura-säätiö sr

Seminaarinkatu 10
98120 KEMIJÄRVI
Sähköposti

Aukioloajat

Ma-to 8:00-15:30
pe 8:00-14:00

Tilaukset

Kiinteistöpalvelut
040 718 8588