Päivitetty: 20.02.2020

Yksilö- ja neuropsykiatrinen valmennus

Yksilö- ja neuropsykiatrinen valmennus

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on tarkoitettu henkilölle, jolla on yksilöllisen valmennuksen, tuen ja ohjauksen tarve omien suunnitelmien selkeyttämisessä. Yksilövalmennusta voidaan toteuttaa työpajatoiminnan rinnalla ja/tai erillisenä palveluna. Yksilövalmennuksella tuetaan asiakkaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan vahvistumista. Yksilövalmentaja auttaa ja tukee asiakasta asettamaan tavoitteitaan sekä tekemään suunnitelmia ja päätöksiä omien tavoitteiden suuntaisesti.

Yksilövalmennukseen voi sisältyä: yksilökeskustelua, elämäntilanteen kartoitusta, kotikäyntejä, toimimista asiakkaan toimintaympäristöissä, asioiden selvittelyä, toiminta- ja työkyvyn arviointia ja seurantaa, suunnitelmien laadintaa, arjen teemoja, asumisen tukea, talous- ja raha-asioiden selvittelyä, sosiaalisten taitojen kartuttamista, ammatinvalinnan vaihtoehtojen selvittelyä, työelämätietoutta, yhteistyöstä verkoston kanssa, jatkosuunnitelmien laadintaa ja palveluohjausta.

Yksilövalmennuksessa pyritään huomiomaan valmentautujan kokonaisvaltainen tilanne, joten työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä verkoston, kuten sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja palvelusta:

Kati Heikkilä

Johtava yksilövalmentaja
040 588 8791
kati.heikkila@saurasaatio.fi

Neuropsykiatrinen valmennus

Arjen tuki- ja ohjausmuoto soveltuu erityisesti henkilöille, joiden valmennuksessa on hyvä huomioida neuropsykiatriset erityishaasteet. Henkilöllä voi olla esimerkiksi ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, muu autismin kirjon häiriö tai kielellinen erityisvaikeus.


Valmennus on asiakkaan elämän sujuvuutta lisäävää toimintaa, jossa tavoitteena on arjen- ja elämänhallintataitojen paraneminen, itsetuntemuksen ja itsetunnon lisääntyminen, toiminnanohjauksen taitojen sekä myönteisten uusien toimintatapojen kehittyminen.

Valmennusta toteuttaa neuropsykiatrinen valmentaja – koulutuksen käynyt henkilö ja valmennus suunnitellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja odotusten mukaisesti yhteistyössä asiakkaan muun verkoston kanssa. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsestä ja kodista huolehtimisesta aina työelämässä selviytymiseen.

Valmennus toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan omissa toimintaympäristöissä. Valmennuksen kesto ja tiheys määritellään yksilöllisesti.


Lisää aiheesta Yksilö- ja neuropsykiatrinen valmennus


Osuuskunta Uurto

Osuuskunta Uurto - Monipuolisia Palveluja.

Lue lisää...
Palveluhinnasto
Palveluhinnasto

Saura-säätiön tuottamat palvelut ja palveluhinnasto.

Lue lisää...
Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sivustolla julkaisemme Saura-säätiön ajankohtaisia…

Lue lisää...
Nuorten palvelut
Nuorten palvelut

Saura-säätiö tarjoaa nuorille monia eri palveluita

Lue lisää...
Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on Kelan…

Lue lisää...

Saura-säätiö sr

Seminaarinkatu 10
98120 KEMIJÄRVI
Sähköposti

Aukioloajat

Ma-to 8:00-15:30
pe 8:00-14:00

Tilaukset

Kiinteistöpalvelut
040 718 8588